Geotextília

Ochrana podzemných potrubí a káblov je často nevyhnutná a všeobecne odporúčaná. Obaľovanie potrubí a káblov pieskom i samotné odizolovanie sa spájajú s viacerými nevýhodami: manipulácia s pieskom pomocou nákladného vozidla, náklady spojené s úpravou staveniska, komplikácie pre miestnych obyvateľov. Použitie geotextílie alebo tiež netkanej textílie značky DAFIGAINE ® zabraňuje týmto nevýhodám. 300 až 600 gramov textílie môže zmysluplne nahradiť 100 až 200 kíl piesku na meter.

1000 metrov ochrany geotextíliou znamená: 114 ton prebytku zeminy v šiestich 19 tonových nákladných + 114 ton piesku v šiestich 19 tonových nákladných autách = 330kg geotextílie v osobnom vozidle
1000 metrov ochrany geotextíliou znamená:
114 ton prebytku zeminy v šiestich 19 tonových nákladných + 114 ton piesku v šiestich 19 tonových nákladných autách = 330kg geotextílie v osobnom vozidle

Pre uľahčenie procesu obaľovania navrhla spoločnosť DALEN® navíjací prístroj, ktorý samotnú geotextíliu mechanicky prenesie priamo z bubna a obalí tak dané káble (káble alebo polotuhé vodiče do priemeru 200 mm). Tento stroj môže byť umiestnený na prívese, cestnom vozidle; funguje tiež na pásovom vozidle.

Geotextílie a netkané textílie od DAFIGAINE ® sú k dispozícii v rôznych hrúbkach (do 2 cm), v rôznych šírkach, vyznačujú sa vysokou pevnosťou (1000g/mm³), sú dostupné v rozličných hmotnostiach, aby sa prispôsobili 95/150/240/300 mm² HTA-kábla alebo polotuhým vodičom s priemerom 63 až 200 mm vo viacerých šírkach. Spĺňajú kritériá požadované jednotlivými prevádzkovateľmi.

Výhody

Organizácia na stavenisku

  • podvozok (vozidlo) na rozvinutie vedenia (káblov) a obaľovanie plášťom, na mechanizované a nepretržité frézovanie a pokládku káblov

Ochrana káblov

  • pred poškriabaním ihneď po ich obalení
  • pred nárazmi a prepichnutím v prípade podzemných pokládok, násypov a zhutňovania

Zabezpečenie kontinuity (nepretržitosti) ochrany

  • na celej trase (na svahoch, vodných tokoch…)
  • v priebehu času (bez vymývania)

Racionalizácia staveniska

  • v rámci logistiky –  (žiadny piesok, žiadne prebytky)
  • nízka záťaž pre miestnych obyvateľov (kratšie trvanie prác)
  • uľahčenie renovácie pôdy (menej príchodov a odchodov stavebných vozidiel)
  • ľahká manipulácia roliek s geotextíliou (30 až 60 kg na cievku)

Video


Viac o tejto technike sa dozviete aj z nasledujúceho prospektu: Dokumentation

Naša spoločnosť je vlastníkom oprávnenia na používanie geotextílie od ERDF – Francúzsko: Certifikát EDF