Inovatívna novinka v stavebnom svete

1.Geotextil  

FISCHERHÖFE – Firma J. Mayer Frästechnik GmbH predstavila 20. novembra 2013 systém ochrany káblov, nazývaný geotextília.

Motto: „Priniesť inovatívne riešenia v stavebnej oblasti“ – systém ochrany káblov a rúr s obaľovaním geotextíliou.

Približne 40 osôb z najväčších stavebných koncernov v Nemecku, ako aj viacerí dodávatelia energie spoločnosti EnBW-ODR prijali pozvanie na predvedenie.

Cieľom predstavenia nového systému bola náhrada ochrany káblov pieskom cez špeciálne vyvinutú textíliu, tzv. geotextíliu.

20 kV systém, (kábel – 3×300 mm²) sa strojom obaľoval v úseku 1 300 m, v jednom slede, v priebehu približne piatich pracovných hodín a bolo tým ušetrených približne 200 ton piesku.

Úspora – 200 ton prebytočného piesku a s tým tiež spojený výsledný odvoz – 200 ton vyfrézovaného materiálu. To je podstatná časť nákladov, ako aj časový faktor.

Cesta k pripravovanému osvedčeniu bola sprevádzaná prof. Dipl.-Ing. Schrodim z Technickej univerzity v Biberachu i s jeho spolupracovníkmi, za čo by sme sa ešte raz chceli veľmi pekne poďakovať.

Reakcie zúčastnených návštevníkov boli jednohlasne veľmi pozitívne, čo nás vedie k predstaveniu nového systému ochrany káblov ďalším zainteresovaným osobám v oblasti stavebníctva, ako aj ďalším dodávateľom energie.