Pluhovanie

Ultimatívne riešenia pre skutočné ušetrenie stavebného času umožňuje naša technológia pluhovania. Rýchla a profesionálna pokládka káblov/káblových systémov a HDPE rúr do 2000 metrov za deň do vonkajšieho priemeru 225 mm a 1,80 metrovej hĺbky. Realizácia prác aj s obsypávaním piesku bez dodatočného zasypania výkopu. S naším moderným ukladaním káblov a rúr pomocou pluhovania garantujeme šetrnú pokládku, nepatrný zásah do prírody, pozoruhodné ušetrenie stavebného času a z toho vyplývajúce minimálne prekážky v doprave počas realizácie prác.

Práce s technológiou pluhovania vykonávame

  • rýchlo
  • šetrne voči životnému prostrediu
  • takmer v akomkoľvek teréne, aj v nerovnom
  • za prijateľné náklady
  • aj cez vodné toky
  • všade tam, kde je potrebné vykonanie prác v krátkom stavebnom čase
  • HDPE rúry a káble/káblové systémy do Ø 225 mm – pre vodu, odpadovú vodu a plyn ako aj optické a internetové káble
  • pokládka káblov – viaceré súčasne
  • denný výkon od 500 do 2 000 metrov podľa druhu horniny!

Video


Ďalšie informácie o tejto technológii nájdete aj na: http://www.muthig-leitungsbau.de/